You are here: Homepage » Projects » Stichting Schooldakrevolutie

Stichting Schooldakrevolutie wil dat in 2020 minimaal 50% van geschikte lege schooldaken zijn omgetoverd in groene stroomfabriekjes. We beschouwen zonnestroom op scholen als een cruciale aanjager van de transitie naar duurzame energie.
Het brengt niet alleen de energierekening omlaag, maar zonnesystemen op scholen zijn ook een belangrijke springplank voor de tweede pilaar van de Schooldakrevolutie: de ontwikkeling van een actief en praktisch educatieprogramma om leerlingen in een zo vroeg mogelijk stadium te doordringen van het belang van milieu en duurzaamheid. Cruciale boodschap: groene energie is de normaalste zaak van de wereld.
De focus van het educatieprogramma zal vanaf het begin een veel bredere insteek hebben dan alleen zonnestroom. Maar ook hier zal het zonnesysteem boven de hoofden van leerlingen een belangrijk startpunt zijn om duurzaamheid tot leven te brengen: van wetenschapseducatie op het dak en het digitaal ontleden van stroomverbruik en –productie van de school, tot het gezamenlijk onderhouden door leerlingen van het zonnesysteem.