Privacy policy

Fred Foundation hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Fred Foundation verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot bezoeken aan de website alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Fred Foundation maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze website te volgen en te monitoren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten.

Fred Foundation heeft verschillende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens goed te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Hiervoor maakt Fred Foundation gebruik van verschillende beveiligingstechnologie√ęn. Indien u ondanks bovengenoemde maatregelen een (mogelijk) beveiligingslek van persoonsgegevens vaststelt, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden.¬†Fred Foundation behandelt deze melding in overeenstemming met haar beleid inzake inbreuken op de beveiliging (datalekbeleid).

De website van Fred Foundation bevat hyperlinks naar websites van externe partijen. De bescherming van uw persoonsgegevens op deze websites valt niet onder de privacyverklaring van Fred Foundation en Fred Foundation is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via dergelijke externe websites. Lees de privacy- en cookieverklaringen van de betreffende websites voor meer informatie over het gebruik van cookies en de verwerking van persoonsgegevens door de betreffende website.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. Bent u een relatie van Fred Foundation, solliciteert u bij Fred Foundation of bezoekt u de vestigingen van Fred Foundation, dan verwerkt Fred Foundation uw persoonsgegevens. Fred Foundation heeft aparte privacyverklaringen waarin Fred Foundation uitlegt hoe Fred Foundation omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens in deze situaties. U kunt deze privacyverklaringen opvragen door contact met ons op te nemen.

U kunt ons verzoeken om u een overzicht te geven van uw persoonsgegevens, om eventuele onjuiste persoonsgegevens te corrigeren en om uw persoonsgegevens te wissen of over te dragen door contact met ons op te nemen.

Fred Foundation kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring vindt u op onze website.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, of als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons, neem dan gerust contact.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.