Carbon Tanzania

Stichting Flowfund

Flowfund is een stichting opgericht en gefinancierd door Fred Matser met als voornaamste doel het bevorderen van harmonie: binnen mensen, tussen mensen en tussen mens en omgeving.

Over
Flowfund

Flowfund doneert geld aan slechts een paar geselecteerde liefdadigheidsorganisaties, momenteel Fred Foundation, ForestPeace Foundation en Essentia Foundation. Flowfund heeft een beperkte levensduur en streeft ernaar om al zijn vermogen in de loop van enkele decennia te besteden aan doelen van algemeen nut. Zo kan een deel van het vermogen met een langere horizon worden belegd. De beheerders streven ernaar om op een verantwoorde manier te beleggen en ondersteunen waar mogelijk initiatieven en/of investeringsfondsen om te beleggen met een positieve impact op de samenleving.

Ons
beleid

Een deel van het vermogen van Flowfund is via een externe vermogensbeheerder ondergebracht in beursgenoteerde fondsen, waarbij gekozen wordt voor fondsen die nadrukkelijk gericht zijn op het selecteren van bedrijven die E(nvironment), S(ocial)
G(overnance) in hun beleid incorporeren.

Het andere deel van het vermogen is geïnvesteerd in niet-beursgenoteerde impact beleggingen. Dit laatste wordt gedaan door te investeren in de hieronder genoemde Private Equity en Venture Capital fondsen en bij hoge uitzondering door direct te investeren in een ‘social enterprise’. Voor deze investeringen is de impact zeker zo belangrijk als het financieel rendement.

Een handig model van de verschillende concepten van beleggen is te vinden op de website van Phenix Capital. We zullen onze beleggingen vanuit dit model classificeren, hoewel we erkennen dat dit geen eenvoudige oefening is.

De grootste positie in de beleggingsportefeuille van Flowfund is het Global Equity Fund (beursgenoteerde grote ondernemingen) beheerd door Generation Investment Management. We nemen ook deel in hun Asia Fund (beursgenoteerde bedrijven) en een paar van hun Private Equity-fondsen (niet-beursgenoteerde bedrijven). Kijkend naar de bedrijfsnamen in haar portefeuilles, zouden sommigen in het hierboven afgebeelde ‘spectrum van kapitaal’ kwalificeren als ‘ESG Integration’ en sommige als ‘Financial-First Impact Driven’.

In Nederland zijn we een actieve voorstander van initiatieven die impactbeleggen bevorderen door het goede voorbeeld te geven. Zo waren we investeerder bij de oprichting van Social Impact Ventures (Social Impact Ventures NL Fund I) in 2015/2016, waren we bij het begin van hun tweede fonds in 2020 Rubio Impact Ventures (Rubio Impact Fund II) en zullen we investeren in hun derde fonds in 2024.

In 2017 hebben we deelgenomen aan Pymwymic Healthy Ecosystems Fund, en in 2020 hebben wij onze deelname aangevuld.

In 2020 hebben we ons gecommitteerd om deel te nemen aan 4impact Fund I en SHIFT Invest III. In 2022 hebben we ons ook gecommitteerd om deel te nemen aan 4impact Fund II.

In 2019 startte Wire Group een PE fund-of-impactfunds: Wire Private Markets Fund. Flowfund was een van de eerste investeerders in dit fonds. Wire Group was ons toen al enkele jaren zeer behulpzaam bij het vinden en selecteren van PE-impactfondsen in het buitenland (zie hieronder) en we verwelkomen hun initiatief om het leven van impactinvesteerders heel gemakkelijk te maken via hun fund-of-impactfunds. In 2021 hebben we de initiële inzet voor het Wire Private Markets Fund verhoogd en we hebben ons ertoe verbonden om in 2023 deel te nemen aan hun tweede fonds, Wire Thrive Fund II.

We beschouwen de bovenstaande Nederlandse impactfondsen als echte impactgedreven fondsen, over het algemeen ‘gebalanceerd’ tussen ‘Financial-First’ en ‘Impact-First’.

Een bijzondere ‘Financial-First’ case is onze deelname (bij de start in 2018) in het eerste Venture Capital fonds van Forward.one (ook gevestigd in Nederland). De meeste bedrijven in hun portefeuille richten zich bewust op positieve maatschappelijke en milieu-impact, maar het prospectus claimt niet expliciet een impact-dimensie voor het beleggingsproces. In 2021 hebben we ons ook gecommitteerd om deel te nemen in hun tweede fonds.

In het buitenland hebben we posities in enkele impact gedreven PE- en VC-fondsen: Better Ventures Fund IIBetter Ventures Fund III en Better Ventures Fund IV (allemaal gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika), Just Climate (gevestigd in Luxemburg), Ananda Impact Fund III (gevestigd in Duitsland), EcoEnterprises Fund III (gevestigd in Costa Rica), Regenero Impact Fund (gevestigd in Zwitserland), en Technology Impact Fund II Capricorn Investment Group (gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika). We beschouwen deze fondsen als ‘gebalanceerd’ wat betreft impact en financiën met sommige de neiging naar ‘Financial-First’.

Flowfund heeft ook twee niet-equity impact investeringen: participatie in Actiam Financial Inclusion Fund en in het BlueOrchard Microfinance Fund. We hebben de neiging om deze te classificeren als ‘Impact-First’.

Naast de PE/VC-fondsen zijn er in de loop van de tijd enkele uitzonderingen ontstaan door directe deelneming in social enterprises. Zo hebben we kapitaal ter beschikking gesteld aan:

  • Carbon Tanzania ter ondersteuning van hun innovatieve zakelijke aanpak om bossen en dieren in het wild te beschermen;
  • Fastned ondersteunt de transitie naar volledig elektrische voertuigen;
  • Weeding Technologies ter ondersteuning van herbicidevrije onkruidbestrijding op grote schaal;
  • WakaWaka om diegenen te ondersteunen die off-grid leven en wat elektriciteit nodig hebben.
  • African Improved Foods om mensen hun potentieel te helpen maximaliseren door verbeterde nutriënten.

We hopen dat het schetsen van onze impact-investeringen onderstreept dat dit deel van het beleggingsuniversum zich goed ontwikkelt en lezers aanmoedigt om hun steentje bij te dragen.

ANBI stichting Flowfund

Stichting Flowfund is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Algemeen Nut Beogende Instellingen kunnen gebruik
maken van specifieke Nederlandse belastingvoordelen.

Een ANBI moet bepaalde informatie op een website publiceren. Hieronder kunt u de ANBI-publicatie van Flowfund downloaden.

Aanvullende
informatie
over Flowfund

Bezoekadres

Stichting Flowfund
Langbroekerdijk 8A
3972 ND Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Postadres

Stichting Flowfund
Postbus 240
1200 AE Hilversum
Nederland

Bestuur

Mr. Fred Matser – voorzitter
Mr. Evert K. Greup – secretaris & penningmeester
Mrs. Machtelt Groothuis – bestuurslid
Mr. Bernardo Kastrup – bestuurslid
Mr. Michiel Meeuwissen – bestuurslid
Mrs. Lyke Matser-Lorentzen – bestuurslid

Oprichting en inschrijving

Opgericht: 23 August 2005
Kamer van Koophandel: 30207338
RSIN: 815272923