Carbon Tanzania

Over Flowfund

Flowfund is een stichting opgericht en gefinancierd door Fred Matser met als voornaamste doel het bevorderen van harmonie: binnen mensen, tussen mensen en tussen mens en omgeving.

Waar Flowfund
voor staat

Flowfund doneert geld aan slechts een paar geselecteerde liefdadigheidsorganisaties, momenteel Fred Foundation, ForestPeace Foundation en Essentia Foundation. Flowfund heeft een beperkte levensduur en streeft ernaar om al zijn vermogen in de loop van enkele decennia te besteden aan doelen van algemeen nut. Zo kan een deel van het vermogen met een langere horizon worden belegd. De beheerders streven ernaar om op een verantwoorde manier te beleggen en ondersteunen waar mogelijk initiatieven en/of investeringsfondsen om te beleggen met een positieve impact op de samenleving.

Wilt u meer lezen over deze impactinvesteringen, klik dan hier.

ANBI stichting Flowfund

Stichting Flowfund is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Algemeen Nut Beogende Instellingen kunnen gebruik
maken van specifieke Nederlandse belastingvoordelen.

Een ANBI moet bepaalde informatie op een website publiceren. Hieronder kunt u de ANBI-publicatie van Flowfund downloaden.

Aanvullende
informatie
over Flowfund

Bezoekadres

Stichting Flowfund
Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam
Nederland

Postadres

Stichting Flowfund
Postbus 240
1200 AE Hilversum
Nederland

Bestuur

Mr. Fred Matser – voorzitter
Mr. Evert K. Greup – secretaris & penningmeester
Mrs. Machtelt Groothuis – bestuurslid
Mr. Bernardo Kastrup – bestuurslid
Mr. Michiel Meeuwissen – bestuurslid

Oprichting en inschrijving

Opgericht: 23 August 2005
Kamer van Koophandel: 30207338
RSIN: 815272923

Het doel van Flowfund

Stichting Flowfund heeft als doel het bevorderen van:

a) de harmonie binnen individuele mensen;
b) de harmonie tussen mensen;
c) de harmonie tussen mensen en hun omgeving;
d) het functioneren van inspiratie.

Het is bedoeld om ons te leren ons open te stellen voor de (creatieve) energie of levenskracht die vanuit het ‘oneindige’ dimensies/tijdsdimensies ventileert, injecteert of inspireert (de kracht van co-creatie);

Het ontwikkelen van ieders eigen verantwoordelijkheid in het kader van samenleven met anderen en in de natuurlijke en stedelijke omgeving;

De evenwichtige en gelijkwaardige (creatieve) ontwikkeling van het vrouwelijke en mannelijke principe in de schepping, op alle niveaus, in de ruimste zin van het woord.

Flowfund
impactinvesteringen

Een handig beeld van de verschillende concepten van beleggen is te vinden op de website van Phenix Capital.

We zullen onze meest illustratieve beleggingen in deze sectie classificeren, hoewel we erkennen dat dit geen eenvoudige oefening is.

De grootste positie in de beleggingsportefeuille van Flowfund is het Global Equity Fund (beursgenoteerde grote ondernemingen) beheerd door Generation Investment Management. We nemen ook deel in hun Asia Fund (beursgenoteerde bedrijven) en drie van hun Private Equity-fondsen (niet-beursgenoteerde bedrijven). Kijkend naar de bedrijfsnamen in haar portefeuilles, zouden sommigen in het hierboven afgebeelde ‘spectrum van kapitaal’ kwalificeren als ‘ESG-integratie’ en sommige als ‘Financial First Impact Driven’.

'Financial first' en 'Impact first'

We beschouwen de bovenstaande Nederlandse impactfondsen als echte impactgedreven fondsen, over het algemeen ‘gebalanceerd’ tussen ‘Financieel eerst’ en ‘Impact eerst’.

Een bijzondere ‘Financial first’ case is onze deelname (bij de eerste afsluiting in 2018) in het eerste fonds van Forward.one (ook gevestigd in Nederland). De meeste bedrijven in hun portefeuille richten zich bewust op positieve maatschappelijke en milieu-impact, maar het prospectus claimt niet expliciet een impact-dimensie voor het beleggingsproces. In 2021 hebben we ons ook gecommitteerd om deel te nemen in hun tweede fonds: Forward.one Fund II.

In het buitenland hebben we posities in enkele impact gedreven PE-fondsen: Better Ventures Fund IIBetter Ventures Fund III en Better Ventures Fund IVAnanda Impact Fund III (gevestigd in Duitsland), EcoEnterprises Fund III (gevestigd in Costa Rica), Regenero Impact Fund (gezamenlijk beheerd door de Belgische De Groof Petercam en het Zwitserse Quadia), en Technology Impact Fund II (Capricorn Investment Group) (gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika). We beschouwen deze als ‘gebalanceerd’ wat betreft impact en financiën met sommige de neiging naar ‘Financieel eerst’.

Ons beleid

Ons beleid is om niet rechtstreeks in sociale ondernemingen te investeren (en dit via de hierboven genoemde PE-fondsen te doen), maar er zijn in de loop van de tijd enkele uitzonderingen ontstaan. Zo hebben we kapitaal ter beschikking gesteld aan:

Carbon Tanzania ter ondersteuning van hun innovatieve zakelijke aanpak om bossen en dieren in het wild te beschermen;

Fastned ondersteunt de transitie naar volledig elektrische voertuigen;

Weeding Technologies ter ondersteuning van herbicidevrije onkruidbestrijding op grote schaal;

WakaWaka om diegenen te ondersteunen die off-grid leven en wat elektriciteit nodig hebben.

Bij al deze directe investeringen was onze intentie ten tijde van de investering ‘Impact first’, terwijl we het management respecteren en er tegelijkertijd op gericht zijn om Flowfund een concurrerend, voor risico gecorrigeerd financieel rendement te bieden.

Flowfund heeft ook twee niet-equity impact investeringen: participatie in het responsAbility Agriculture Fund en in het BlueOrchard Microfinance Fund. We classificeren deze als ‘Impact first’.

We hopen dat het schetsen van deze impact-investeringen onderstreept dat dit deel van het beleggingsuniversum zich goed ontwikkelt en lezers aanmoedigt om hun steentje bij te dragen.