Natuurplaats Binnenbos

Over
ForestPeace
Foundation

In 2019 is Stichting ForestPeace Foundation opgericht ter bevordering van het voortbestaan van het ecologische systeem en het behoud en herstel van de natuur.

Het doel van ForestPeace Foundation

De Stichting heeft de volgende doelstellingen:

 • Bevordering van het voortbestaan van het ecologische systeem (inclusief de mensheid) en het behoud en herstel van de natuur;
 • Het bevorderen van ecologisch georiënteerde landbouw en het aanplanten van bossen in de marge (qua oppervlakte) van het land met als doel gewassen te selecteren en te planten op basis van menselijke consumptie van de oogst;
 • Het bevorderen van onderwijs over de onderwerpen genoemd in de punten 1 en 2 hierboven; mensen (ook mensen met beperkte toegang tot de arbeidsmarkt) een plek bieden waar ze door verbinding met zichzelf en de natuur in hun kracht kunnen komen en kunnen groeien door activiteiten zoals werken op het land en in het bos, en al het andere direct of indirect daarmee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
De Stichting tracht haar doelstellingen te bereiken door:

 • Het verwerven, beheren, onderhouden en exploiteren van voor het doel geschikt vastgoed;
 • In zeer beperkte mate het vestigen en in stand houden van gebouwen en roerende zaken die geheel of gedeeltelijk ten dienste staan van het doel van de Stichting;
 • Het verstrekken van informatie over natuurlijke en schilderachtige landschapsgebieden; het werven van de fondsen die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken, inclusief het aantrekken van financiering om de doelstellingen te bereiken;
 • Het financieel ondersteunen van andere rechtspersonen, organisaties en instellingen waarvan de doelstellingen aansluiten bij die van de Stichting.

Natuurplaats Binnenbos

Stichting ForestPeace Foundation deed in 2019 een eerste aankoop. Dit was het natuurgebied Sterkenburg en Hofstede Peppelkamp in Driebergen-Rijsenburg (Nederland). Het gebied heeft een totale oppervlakte van 80 hectare.

We hebben het landgoed een nieuwe naam gegeven: ‘Natuurplaats Binnenbos’. Natuurplaats Binnenbos is een unieke combinatie van bos, natuurlijk grasland en landbouwgrond. Het gebied biedt tal van mogelijkheden om de grond zo te ontwikkelen dat mensen een rijke beleving van de natuur beleven (voedselbos, moestuin, bloementuin).

Ook willen we specifieke aandacht besteden aan doelgroepen zoals vluchtelingen en mensen met een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt, of mensen met een (tijdelijk) zorgvraagstuk. Door hen te ondersteunen op het land, in het bos of op de ontmoetingsplaats, hopen we hen te helpen weer in contact te komen met zichzelf, hun eigenwaarde te vergroten en bij te dragen aan een betere wereld, zodat ze weer op volle sterkte kunnen komen.

Ons uitgangspunt is om het verworven landgoed zo te beheren dat de natuur zoveel mogelijk zijn gang kan gaan. Beheer is nodig, maar mensen moeten in dienst staan van de natuur in plaats van andersom. Wil je de activiteiten van Natuurplaats Binnenbos volgen? 
Bezoek dan de website van Natuurplaats Binnenbos

Initiatieven van derden

Naast ons eigen project Natuurplaats Binnenbos heeft ForestPeace een aantal initiatieven van derden financieel ondersteund. Allemaal gericht op het regenereren van landbouw en natuur.

 • Dam Removal Europe is een beweging die rivieren in Europa van groot natuurlijk of cultureel belang wilt herstellen. Momenteel zijn veel van deze rivieren in Europa versnipperd door verouderde dammen en stuwen. Door deze barrières weg te nemen, kunnen we weer beschikken over gezonde, vrij stromende rivieren vol vis waar iedereen van kan profiteren.
 • Rewilding Europe is een ambitieus Europees initiatief om in Europa meer ruimte te maken voor wilde natuur, wildernis en wilde dieren. Rewilding is een progressieve benadering van natuurbehoud. Het gaat erom de natuur voor zichzelf te laten zorgen, natuurlijke processen mogelijk te maken om land en zee vorm te geven, beschadigde ecosystemen te herstellen en aangetaste landschappen te herstellen.
 • Lenteland ontwikkelt regeneratieve boerderijen van 5 tot 25 hectare, op prettige plekken, dichtbij woongebieden. De boer woont op de boerderij en je kan er allerlei dagverse groenten en fruit kopen. De gemeenschap is eigenaar van het bedrijf, inclusief de grond en de gebouwen.
 • De Kleine Aarde wordt het eerste kennis- en praktijkcentrum in een netwerk van Plaatsen. Doel van de Plaatsen is om samen met agrarische ondernemers en systeemspelers in Nederland te leren over en werken aan een regeneratief voedselsysteem dat we met trots kunnen overdragen aan komende generaties.
 • Ark Rewilding Nederland realiseert robuuste natuurgebieden waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan. ARK ziet natuurontwikkeling in de context van maatschappelijke belangen als recreatie, delfstoffenwinning en klimaatadaptatie, en streeft naar vrij toegankelijke natuur.

ANBI Stichting ForestPeace Foundation

Stichting ForestPeace Foundation heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen van de Belastingdienst. Een ANBI moet bepaalde informatie op een website publiceren. Hieronder kunt u het ANBI-document ForestPeace downloaden:

Aanvullende informatie
ForestPeace

Bezoekadres

Stichting ForestPeace Foundation
Langbroekerdijk 8A
3972 ND Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Postadres

Stichting ForestPeace Foundation
Postbus 240
1200 AE Hilversum
Nederland

Bestuur

De heer Fred Matser – voorzitter
De heer Evert K. Greup – secretaris
De heer Joannes (Johan) C.B. Bontje – penningmeester
Mevrouw Nina S. Matser - bestuurslid

Oprichting en inschrijving

Opgericht: 2 juli 2019
KvK-nummer: 75254840
RSIN (identificatienummer voor rechtspersonen en verenigingen): 860210315