Future for Nature Foundation
Not for Sale
European Lawyers in Lesvos
Forward Inc.

Initiatieven

Fred Foundation steunt uiteenlopende initiatieven van derden van groot tot klein, in Nederland en daarbuiten. We kiezen initiatieven die de wereld van morgen een stukje mooier maken.

Onze thema's

De initiatieven die we steunen vallen onder drie thema’s, met elk hun specifieke aandachtspunten.

Fred Foundation werkt vanuit een visie dat op aarde alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. We zetten ons in voor stabielere ecosystemen waarbij de natuur de ruimte krijgt om zich te herstellen en te ontwikkelen. Enerzijds richten we ons op ‘afbraak initiatieven’ die schadelijke stoffen zoals pesticiden en plastics tegengaan. Anderzijds richten we ons op ‘opbouw initiatieven’ die nieuw handelingsperspectieven bieden zoals rewilding, regeneratieve landbouw en drinkbare rivieren. Zo willen we bijdragen we bij aan het versnellen van verandering.  

Fred Foundation zet zich in voor een menswaardig bestaan voor iedereen. In de wereld waarin wij leven bepaalt het gezin of land waarin je geboren wordt voor een groot deel de kansen die je krijgt. Wij willen bijdragen aan het verkleinen van deze ongelijkheid en ondersteunen initiatieven die concreet bijdragen aan een beter leven van onze medemens. Van humanitaire hulp tot projecten die het systeem kunnen veranderen. Nationaal en internationaal, klein en groot. 

Omdat mensen op de vlucht te maken hebben met specifieke vraagstukken, hebben wij binnen ons thema medemenselijkheid daarvoor een apart subthema ingericht.

Mensen in uitdagende omstandigheden

Een groeiende groep mensen (over) leeft in bestaansonzekerheid. Diverse factoren spelen een rol zoals de start van ons leven, veiligheid, gezondheid, sociale verbondenheid, wonen en inkomen. Internationale initiatieven die wij steunen richten zich vooral op kansen geven. Binnen Nederland breiden we onze ondersteuning gaandeweg uit naar lokale initiatieven verspreid over de grotere gemeenten, naast landelijke projecten. We verkennen waar de energie zit, waar bottom up wordt samengewerkt, waar werkelijk verschil wordt gemaakt en waar noodzaak is voor (aanvullende) financiering. Gaandeweg leggen we verbindingen en denken we actief mee. Zodat steeds meer mensen perspectief zien en voelen op een beter leven, op een betere wereld.

Mensen op de vlucht 

Dagelijks ontvluchten mensen hun huizen en gemeenschappen vanwege conflicten, geweld, mensenrechtenschendingen en vervolging. Wat hen te wachten staat onderweg en in gastlanden is vaak niet rooskleurig. Wij hebben een holistische kijk op migratie en zoeken initiatieven die op alle niveaus bijdragen aan het waarborgen van mensenrechten van gevluchte mensen. Zo gaan we voor systemische verandering en het versterken van draagvlak. We steunen projecten die concrete hulp bieden op het psychosociaal, juridisch of integratie vlak. Ook financieren we noodhulp, waar duurzame verandering op zich laat wachten. Een rode draad door al deze onderwerpen is de noodzaak voor verbinding.

Hoe zorgen we goed voor het welzijn van onze samenleving? (Onderzoeks)journalistiek speelt hierbij een cruciale rol. Journalisten hebben een controlerende rol ter bevordering van de transparantie en verantwoording van de rechtstaat. Daarom ondersteunen wij initiatieven die misstanden aan het licht brengen, persvrijheid stimuleren en zich inzetten voor de veiligheid van journalisten. Zo dragen wij bij aan een open samenleving voor ieders belang.

Initiatieven

Hieronder vind je een selectie van initiatieven. Een overzicht van alle initiatieven vind je hier
Naast de verschillende initiatieven per thema vind je hier ook meer informatie over onze eigen initiatieven.

Medemenselijkheid

Ervaring die Staat

Ervaring die Staat geeft steun aan sociaal kwetsbare burgers in Eindhoven die in armoede en of sociale uitsluiting leven: op basis van gelijkwaardigheid en eigenwaarde.

Lees verder ⟶
Medemenselijkheid

European Lawyers

European Lawyers in Lesvos biedt juridische bijstand aan asielzoekers in Griekenland, zowel op de eilanden als het vaste land.

Lees verder ⟶