Free Press Unlimited

Mensen verdienen het om te weten. Overal ter wereld.
Free Press Unlimited

Over het initiatief

Free Press Unlimited vindt dat iedereen recht heeft op onafhankelijke, betrouwbare en tijdige informatie. Mensen hebben die informatie nodig om hun levensomstandigheden te controleren en de juiste beslissingen te nemen.

Om dit mogelijk te maken ondersteunt Free Press Unlimited mediaprofessionals en journalisten in meer dan 50 landen met onder andere pleitbezorging, noodhulp, advies, kennisoverdracht en capaciteitsversterking.

Zo zorgt Free Press Unlimited voor:

Burgers en maatschappelijke organisaties die de armoede en ongelijkheid in hun samenleving willen bestrijden, kunnen niet zonder toegang tot informatie, onafhankelijke media en persvrijheid. Omgekeerd hebben media de burgers nodig om te weten wat er speelt. Door hierover onafhankelijk te berichten kunnen media bijdragen aan positieve veranderingen in hun samenleving.

Meer initiatieven

Medemenselijkheid

Ervaring die Staat

Ervaring die Staat geeft steun aan sociaal kwetsbare burgers in Eindhoven die in armoede en of sociale uitsluiting leven: op basis van gelijkwaardigheid en eigenwaarde.

Lees verder ⟶