Justice Defenders

Justice Defenders is een gemeenschap van gevangenen, gevangenisbewaarders, advocaten, rechters en bondgenoten.

Over het initiatief

De gemeenschap van metgezellen die Justice Defenders creëert werkt samen voor gerechtigheid. Zo zorgt Justice Defenders voor:

Daarom doneren we aan Justice Defenders

Overal waar je mensen aantreft in gemarginaliseerde gemeenschappen, zie je een toename van strafrechtelijke vervolging. Justice Defenders verzetten zich tegen het idee dat mensen met bepaalde achtergronden, beroepen of handicaps altijd oververtegenwoordigd zullen zijn in gevangenissen.

Meer initiatieven

Medemenselijkheid

Ervaring die Staat

Ervaring die Staat geeft steun aan sociaal kwetsbare burgers in Eindhoven die in armoede en of sociale uitsluiting leven: op basis van gelijkwaardigheid en eigenwaarde.

Lees verder ⟶