Meten=Weten

Meten=Weten komt op voor het recht van mensen, dieren en natuur op een gezonde leefomgeving zonder bestrijdingsmiddelen.

Over het initiatief

Meten=Weten is een burgerinitiatief dat zélf onderzoek doet naar de verspreiding van pesticiden die gebruikt worden in de landbouw. Resultaten laten zien dat pesticiden zich (veel) verder verspreiden dan de akker waarop gespoten is en dat ze overal aanwezig zijn. Zo zorgt Meten=Weten voor:

Daarom doneren we aan Meten=Weten

Het gebruik van pesticiden in Nederland (per hectare de meeste pesticiden van heel Europa) komt niet ten goede aan de gezondheid van mens en dier. Meten=Weten is hard nodig om ‘er-is-niets-aan-de-handhouding van overheden’ met kennisvergaring en activatie van burgers te veranderen.

Meer initiatieven