Nederlandse Straatdokters Groep

Nederlandse Straatdokters Groep (NSG) is de vernieuwde koepel van straatzorgverleners in Nederland om gewone zorg mogelijk te maken voor mensen die leven onder ongewone omstandigheden.

Over het initiatief

Vaak worden dak- en thuisloze mensen buitengesloten in het reguliere zorgsysteem of ervaren ze een hoge drempel bij het vragen naar zorg. NSG wil ervoor zorgen dat iedere gemeente goede medische zorg biedt aan mensen die dak-of thuisloos zijn en geen toegang hebben tot reguliere zorg. NSG doet dat door:

Daarom doneren we aan NSG

Straatzorgverleners vechten in hun eigen gemeente vaak tegen de bierkaai. Dat vraagt om een stevige professionele koepel met focus en  daadkracht.

Meer initiatieven