Fred Foundation
Ukraine

In 2002 werd binnen de Fred Foundation een nieuwe stichting in het leven geroepen, Fred Foundation Ukraine (FFU). FFU werkt nauw samen met partnerorganisaties en de Oekraïense overheid. Op dit moment wordt aan diverse projecten in Ukraine gewerkt.

Halfway house Perechyn

In 2009 werd de eerste steen gelegd voor een prachtig opvanghuis in Perechyn, een huis met 26 appartementen. Dit project werd financieel mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen Fred Foundation, CHOE foundation, KidsRights, Wilde Ganzen en NCDO. In de eerste jaren werd, naast de opvang van ouderloze jongeren, ook onderdak geboden aan mensen die geen huisvesting konden vinden of betalen. Na het uitbreken van de oorlog in februari 2022 werd het opvanghuis aangepast en uitgebreid en biedt nu ook onderdak aan vele vluchtelingen uit het oosten van Oekraïne.  

Sakura centrum

Enkele jaren geleden kocht FFU een oud en verlaten fabrieksgebouw. Stap voor stap werd deze oude fabriek omgevormd tot een multifunctioneel centrum. Naast een dagcentrum voor kinderen met een beperking beschikt het centrum ook over een prachtig theater/bioscoop, een sport- en fitnessruimte en diverse zalen waar o.a. kook- en taallessen worden verzorgt. Vrijwel dagelijks worden activiteiten voor kinderen uit de hele regio georganiseerd. Een klein hotel met 10 kamers is in aanbouw en zal in eerste instantie worden ingezet voor de opvang van vluchtelingen.

Huisvestingproject Perekhrestya

In 2002 kwam de FFU in contact met een groep van 40 jongvolwassenen (17-30 jaar) die waren ondergebracht in een stal in het plaatsje Perekhrestya. Hun woon- en leefsituatie was ronduit afschuwelijk. FFU kocht appartementen en huizen in het westen van Oekraïne om deze en andere mensen te huisvesten. Veel van deze mensen zijn inmiddels getrouwd en met het overgrote deel van deze families worden nog steeds goede contacten onderhouden. In 2022 werd besloten de woningen te schenken aan de families, de eerste woningen zijn inmiddels overgedragen.

Psychiatrische
instellingen

Sinds 2003 biedt FFU directe en structurele hulp aan diverse psychiatrische ziekenhuizen/instellingen in het westen van Oekraïne. Grootschalige renovatie-projecten werden en worden uitgevoerd en een leefbare woonomgeving voor de patiënten gerealiseerd. Naast renovatiewerkzaamheden richt FFU zich ook op het welzijn van de mensen binnen deze psychiatrische instellingen.

Hulptransporten

Na het uitbreken van de oorlog worden maandelijks hulptransporten naar Oekraïne verzorgd. Nederlandse vrijwilligers transporteren de hulpgoederen naar Oekraïne, FFU medewerkers brengen de goederen vervolgens naar mensen in het oorlogsgebied in Oost-Oekraïne. Vrijwel iedere maand worden ziekenhuizen voorzien van medische apparatuur, medische goederen en medicijnen. Ook worden professionele aggregaten/generatoren geleverd aan scholen, opvangcentra, ziekenhuizen en overheidsinstellingen.

Individuele hulp

Individuele hulp staat bij FFU hoog in het vaandel. Zo worden vele bejaarden en zieken maandelijks van voedsel en medicijnen voorzien, medische ingrepen door FFU gefinancierd en krijgen ouderloze jongeren en kinderen ondersteuning op het gebied van voedsel, kleding en schoolmateriaal. Ook jongeren in gevangenissen worden door FFU ondersteund.

Meer initiatieven