RFG Magazine

Begeleiding en ondersteuning van journalisten met een vluchtelingenachtergrond op hun pad naar een steviger positie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Over het initiatief

RFG Magazine koppelt gevluchte journalisten aan Nederlandse collega’s (‘buddies’). Daarnaast organiseert RFG Magazine netwerkbijeenkomsten, workshops en trainingen over vakinhoudelijke thema’s. RFG Magazine bemiddelt bij stages, werkervaringsplekken en betaalde opdrachten. Het werk van de gesteunde journalisten wordt gepubliceerd op het eigen platform van RFG Magazine en bij reguliere media.

Zo zorgt RFG Magazine voor:

In de Nederlandse media gaat het vaak over vluchtelingen. RFG Magazine streeft ernaar dat nieuwkomers zelf deelnemen aan dit discours. Zij kunnen van binnenuit de verhalen vertellen van gemeenschappen die ondervertegenwoordigd zijn in de media.

Meer initiatieven