Stichting Hoopheggen

Wat in 2018 begon met een paar kilometer heg per jaar begint steeds grotere vormen aan te nemen.

Over het initiatief

Vorig jaar heeft Stichting Hoopheggen 10 km aangelegd en de komende jaren verwachten ze tientallen km aan te leggen. Hun missie is niet alleen zoveel mogelijk heggen in Nederland maar ook met zoveel mensen. Het motto is om niet te peinzen aan de zijlijn, maar om te doen. Zo zorgt Stichting Hoopheggen voor:

Daarom doneren we aan Stichting Hoopheggen

Hoopheggen is een prachtig burgerinitiatief met een positief handelingsperspectief en een grote potentie om op te schalen. Heggen zijn goed voor de biodiversiteit, waterretentie, bodemkwaliteit, cultuurhistorische waarde, luchtzuivering en een beter klimaat in Nederland.

Meer initiatieven

Medemenselijkheid

Ervaring die Staat

Ervaring die Staat geeft steun aan sociaal kwetsbare burgers in Eindhoven die in armoede en of sociale uitsluiting leven: op basis van gelijkwaardigheid en eigenwaarde.

Lees verder ⟶